Vzájomná láska Otcových detí hýbe jeho srdcom

Vzájomná láska Otcových detí hýbe jeho srdcom

"Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik. Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi."

Mt 18, 15 – 20

Jednota bratov a sestier priťahuje požehnanie nebeského Otca. Vzájomná láska jeho detí hýbe jeho srdcom, a tak nevie odolať, keď ho spolu jednomyseľne o niečo prosia. Preto stojí za to zabojovať o dobré vzťahy; stojí za to získať brata alebo sestru späť; stojí za to zainvestovať do nápravy pokazeného vzťahu. Pravda je, že sme zodpovední len za svoju stranu vzťahu, za svoj postoj k bratovi alebo sestre; nevieme zmeniť druhého človeka. Vždy sa však oplatí aspoň vynaložiť snahu na zmierenie a hľadanie jednoty. Motivovať nás v tom môže aj prisľúbenie vypočutej jednomyseľnej modlitby.

TIP NA DNES:

Pomodlím sa za človeka, s ktorým mám narušený vzťah, popremýšľam nad praktickým krokom na nápravu tohto vzťahu a skúsim tento krok urobiť.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00