Z dobrého stromu sa najedia mnohí

Z dobrého stromu sa najedia mnohí

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie. Každý strom možno poznať po ovocí. Z tŕnia predsa nezbierajú figy, ani z ostružín neoberajú hrozno.
Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.
Čo ma oslovujete: ‚Pane, Pane,‘ keď nerobíte, čo hovorím?
Ukážem vám, komu sa podobá každý, kto prichádza ku mne, počúva moje slová a uskutočňuje ich. Podobá sa človekovi, ktorý staval dom. Hlboko kopal a základy položil na skalu. Keď potom prišla povodeň, na dom narazila voda, no nemohla ním pohnúť, lebo bol dobre postavený.
Ale kto ich počúva, a neuskutočňuje, podobá sa človekovi, ktorý si postavil dom na zemi bez základu. Keď naň narazila voda, hneď sa zrútil a z domu zostalo veľké rumovisko.“

Lk 6, 43-49

Dnes nám Ježiš ponúka ovocinársku lekciu. Občas pozerám reláciu s názvom Farmárska revue, v ktorej je vždy venovaný čas ovocinárom. Ich práca je zameraná na starostlivosť o ovocné stromy s cieľom dosiahnuť kvalitné ovocie. Čo je prekvapujúce, ovocinári sa nevenujú ovociu, ale stromu. Ich pozornosť sa zameriava na starostlivosť o strom, kvalitné ovocie príde následne. Z Ježišovho záhradníckeho podobenstva vyplýva, že tým stromom je srdce človeka. „Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu srdca dobro a zlý zlo.“ Starať sa o vlastný strom, srdce, nie je egoizmom. Z dobrého stromu sa najedia mnohí.

TIP NA DNES:

Dnes si skúsim pripomínať myšlienku: „Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho (vyvierajú) žriedla života“ (Prís 4, 23).

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00