Za koho pokladáme Ježiša?

Za koho pokladáme Ježiša?

Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: "Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?" Oni vraveli: "Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov." "A za koho ma pokladáte vy?", opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: "Ty si Mesiáš, Syn živého Boha." Ježiš mu povedal: "Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi." Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.

Mt 16, 13 – 20

Ježiš sa stal človekom, no napriek tomu je od nás natoľko iný, že ho nikdy nedokážeme vystihnúť ľudskými slovami. Ak náhodou použijeme správne slovo, môžeme popliesť jeho význam. Keď už druhý človek môže byť pre nás celý život zdrojom inšpirácie a prekvapení, o to viac to platí pre Bohočloveka Ježiša Krista. Preto si nemyslime, že na otázku: „A za koho ma pokladáte vy?“ nájdeme definitívnu odpoveď. Je to neustále hľadanie, vďaka ktorému čoraz lepšie spoznávame nielen Ježiša, ale aj seba samého.

TIP NA DNES:

Za koho pokladám Ježiša? Posúvam sa niekam, alebo stojím na mieste?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00