Za prekážkami nás čaká konečný cieľ

Za prekážkami nás čaká konečný cieľ

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“

Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.

Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, syn živého Boha.“

Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach.

A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.

Od tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych.

Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: „Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!“

On sa obrátil a povedal Petrovi: „Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“

Mt 16, 13-23

Veľkí ľudia cítia svoje poslanie, ktoré si predsavzali alebo vysnívali, a idú za svojím cieľom. Na začiatku netušia o prekážkach, neskôr ich berú na vedomie, ešte neskôr ich musia prekonávať. Mnohí sa vzdajú, ale tí najvytrvalejší dosiahnu svoje predstavy a splnia si túžbu. Ak aj nie, vyšliapu chodník v závejoch, nasledovníkom sa kus cesty pôjde ľahšie a posunú pokrok. Nasledovať Krista nie je len šírenie evanjelia v pohodlí a bezpečí, ale aj kráčanie v ústrety trápeniu. Pretože skutočné osobnosti nevidia trápenie ako prekážku, vidia za prekážkami konečný cieľ.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

TIP NA DNES:

Poďakujem tým a za tých, ktorí ma neodrádzali, ale, naopak, svojím životom inšpirovali vydržať na úzkej a kľukatej ceste vedúcej k správnemu cieľu.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00