Zamerajme sa na to, čo je večné

Zamerajme sa na to, čo je večné

Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“
Oni sa ho opýtali: „Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?“
On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: ‚To som ja‘ a: ‚Ten čas je už blízko.‘ Nechoďte za nimi! A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.“
Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi.“

Lk 21, 5 – 11

„Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené,“ povedal Ježiš, keď mu hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi. A platí to aj všeobecne. Z toho, čo vidíme, čo sme vybudovali alebo dosiahli na tejto zemi, jedného dňa nezostane nič. Neznamená to, že sa nemáme starať o pozemské záležitosti, ale zároveň v tom všetkom musí byť hlavné zameranie nášho života na budovanie Božieho kráľovstva, ktoré je večné. „A tak keďže prijímame neotrasiteľné kráľovstvo, zachovajme si milosť a pomocou nej slúžme Bohu tak, aby sme sa mu páčili, s úctou a bázňou“ (Hebr 12, 28).

TIP NA DNES:

Urobím dnes rozhodnutie, že sa vo svojom živote zameriam na to, čo je večné.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00