“Zanechajme siete” a poďme za Ježišom

“Zanechajme siete” a poďme za Ježišom

Keď raz Ježiš stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo.
Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy.
Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“
Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“
Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali.
Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi.
Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“
A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.

Lk 5, 1 – 11

Táto pasáž evanjelia nám predstavuje výnimočnú udalosť, ktorá sa stala pred mnohými rokmi. Ježiš najprv vyučuje zástupy z loďky, ktorá patrila Šimonovi Petrovi. Potom pošle rybárov na more chytať ryby. Napriek tomu, že celú noc chytali a nechytili nič, tentoraz chytili veľké množstvo rýb, až sa lode potápali. Prvý, kto pochopil výnimočnosť situácie, bol Šimon Peter. Zázračný rybolov na neho zapôsobil tak silno, že sa vrhol k Ježišovým nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ No Ježiš mu na to povedal: „Neboj sa, odteraz už budeš loviť ľudí.“

TIP NA DNES:

V Matúšovi 4, 20 čítame: „Oni hneď zanechali siete a išli za ním.“ Možno aj ja mám dnes „zanechať siete“. Namiesto počítača, facebooku, či iných „sietí“ strávim dnes viac času s Ježišom vo viere, že s ním chytím veľké množstvo rýb.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00