Žijeme v Božom kráľovstve!

Žijeme v Božom kráľovstve!

Keď sa ho farizeji opýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, on im povedal: "Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať. Ani nepovedia: "Aha, tu je!" alebo: "Tamto je!", lebo Božie kráľovstvo je medzi vami." A učeníkom povedal: "Prídu dni, keď si budete žiadať uvidieť jeden z dní Syna človeka, ale neuvidíte. A povedia vám: "Hľa, tu je!", "Hľa, tamto je!" Nechoďte nikde, nebežte za nimi! Lebo ako blesk, keď sa zablysne, ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý, tak aj Syn človeka v svoj deň. Ale najprv musí mnoho trpieť a toto pokolenie ho zavrhne.

Lk 17, 20 – 25

Nepremýšľajme a spontánne domyslime vetu: „Medzi nami je…“ Čo mi prišlo na um ako prvé? Medzi nami je ticho, most, priepasť, láska, porozumenie, neodpustenie či hnev. A možno mi prišlo na um aj mnoho ďalších vecí. A čo tak… medzi nami je Božie kráľovstvo? Nič viac a nič menej. Lebo toto je správa od Ježiša: Božie kráľovstvo už je. Nepríde neskôr, nezjaví sa v posledných dňoch, neodišlo s Ježišom do neba, ale Božie kráľovstvo je stále medzi nami. Teraz. Možno na to občas zabúdame. Možno žijeme svoju každodennosť bez toho, aby sme si to uvedomovali. Aká škoda. Tak si teda s údivom povedzme: „Žijem v Božom kráľovstve!“

TIP NA DNES:

Dnešný deň prežijem s vedomím Ježišovej neustálej prítomnosti v Božom kráľovstve.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00