#ziveslovo 10.1.2019

#ziveslovo 10.1.2019

Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali.

Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“

Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. A on im začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“

Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst.

Lk 4, 14-22a

 

sestra Alena Barvirčáková, CJ

Počas nedávnych Vianoc sme sa mnohí vracali k svojim blízkym, tak ako Ježiš v dnešnom evanjeliu. Ježiš sa však vrátil nie so svojou silou, ale „v sile Ducha“… a jeho návrat zasiahol mnohých: „Všetci mu prisviedčali…“ Aké sú moje návraty? Kto alebo čo ich vedie?

 


TIP NA DNES:

Môžeme dnes prosiť Pána, aby nám ukázal, kam sa potrebujeme vrátiť, a tiež o silu jeho Ducha.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00