#ziveslovo 10.1.2020

#ziveslovo 10.1.2020

Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali.

Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“

Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. A on im začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“

Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst.

Lk 4, 14-22a

 

sestra Alena Barvirčáková CJ

Pokúsme sa na chvíľu zastaviť na mieste, kde sme si prečítali tento úryvok. Ak to nie je možné fyzicky, tak aspoň v mysli. Ešte raz si prečítajme tieto slová a predstavme si seba samých v skupine ľudí, ktorým sa prihovára Ježiš. Do ktorej z menovaných kategórií by sme sa zaradili? Čo nás väzní? Čo nám bráni vidieť? Čo nás oberá o slobodu? Koľko nádeje je v jeho slovách! Možno sa nám samovoľne objaví úsmev na tvári. Nikoho nevynechal.

Nie tak dávno sme začali nový kalendárny rok 2020 a aj o ňom môže platiť: „… ohlásiť Pánov milostivý rok.“

 

TIP NA DNES:

Poprosím dnes Boha o požehnanie tohto roka a večer sa pokúsim ďakovať za dnešný milostivý deň. Rok nie je nič iné, iba 366 dní. A aké budú jednotlivé dni, taký bude celý rok.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00