#ziveslovo 10.11.2019

#ziveslovo 10.11.2019

K Ježišovi prišli niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, a pýtali sa ho: „Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si ju má vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi potomka.

Bolo teda sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. Vzal si ju druhý, potom aj tretí a takisto všetci siedmi. Ale nezanechali deti a pomreli. Napokon zomrela aj žena. Nuž ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali siedmi za manželku.“

Ježiš im povedal: „Synovia tohoto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia.

A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva ‚Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba‘. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.“

Lk 20, 27-38

 

sestra Alena Barvirčáková CJ

Saduceji prišli za Ježišom s otázkou formulovanou tak, aby ho nachytali. Ježiš ich neodmietol, ale odpovedal im tak, aby mohli pochopiť. Aj my môžeme mať otázky, ktorými chceme Ježiša presvedčiť o svojej pravde, a Ježiš aj nám odpovedá s láskou a pochopením.

 

TIP NA DNES:

Možno ma už dlho trápi nejaká otázka, ktorú nemám odvahu položiť Ježišovi. Skúsim to dnes a budem počúvať, čo mi odpovie.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00