#ziveslovo 10.2.2020

#ziveslovo 10.2.2020

Keď sa Ježiš a jeho učeníci preplavili k druhému brehu, došli do Genezareta a tam pristáli.

Len čo vystúpili z lode, ľudia ho spoznali; rozbehli sa po celom okolí a na nosidlách začali znášať svojich chorých ta, kde bol, ako počuli. A všade, do ktorejkoľvek prišiel dediny, mesta či osady, kládli na ulice chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.

Mk 6, 53-56

 

sestra Alena Barvirčáková CJ

Po prečítaní tohto úryvku som si predstavila množstvo ľudí na Námestí svätého Petra v Ríme, ktorí sa túžia dotknúť pápeža. Pravidelne prichádzajú so svojimi blízkymi na vozíkoch a dúfajú, že sa ich námestník Kristov dotkne, dá im požehnanie, vysloví krátku modlitbu. Zachytila ma dynamika tejto state vyjadrená slovami: spoznali, rozbehli sa, začali znášať a kládli.

Čo znamená niekoho alebo niečo spoznať? Je to viac ako len vidieť a vedieť jeho meno. Ľudia vedeli, čo Ježiš hovorí, poznali jeho skutky, verili, že dokáže uzdraviť ich blízkych.

 

TIP NA DNES:

Ako vnímam Ježiša? Idem za ním, keď ma niečo trápi? Skúsim si dnes viac uvedomovať, čo alebo kto motivuje moje konanie.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00