#ziveslovo 10.3.2019

#ziveslovo 10.3.2019

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol. Tu mu diabol povedal: „Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom.“

Ježiš mu odvetil: „Napísané je: ‚Nielen z chleba žije človek.‘“

Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta a vravel mu: „Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju, komu chcem. Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja.“

Ježiš mu povedal: „Je napísané: ‚Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.‘“

Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa stadeto dolu, veď je napísané: ‚Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili,‘ a ‚vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.‘“

Ježiš mu odvetil: „Je povedané: ‚Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.‘“

Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel.

Lk 4, 1-13

 

sestra Alena Barvirčáková, CJ

V stredu sa začal Pôst a Cirkev nás pozýva zamyslieť sa nad pokušeniami, ktorým bol vystavený Ježiš na konci pôstu. Možno sme si urobili predsavzatia. Oslovila nás nejaká výzva a kráčame Pôstom.

Ježiš odolal diablovi, lebo veril Bohu a jeho slovu. Jedine ním sa bránil pred pokušením. Na čom si zakladám ja počas tohto Pôstu a v koho skladám dôveru?


TIP NA DNES:

Nedeľa je deň Pána, pokúsim sa ho tak skutočne aj prežiť; a ak mi v tom nejaké pokušenie bude chcieť zabrániť, viem, u koho mám hľadať pomoc.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00