#ziveslovo 10.3.2020

#ziveslovo 10.3.2020

Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: „Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. Viažu ťažké, až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť.

Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi.

Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Mt 23, 1-12

 

sestra Alena Barvirčáková CJ

„… lebo hovoria, a nekonajú…“ „Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli…“ „Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia.“ „Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí o zaujímavej dynamike v konaní človeka:

  • požadovanie od iných robiť to, čo sám nerobí;
  • túžba po pocte a verejnom uznaní;
  • a nakoniec – ten, kto sa ponižuje, bude povýšený.

Každý si dnes nájde to, čo ho najviac zasiahlo a pomôže mu pozrieť sa na vlastné konanie z inej perspektívy. Nezabudnime si však všimnúť, že Ježiš nám ponúka aj riešenie – upriamiť sa na neho, jediného Učiteľa.

 

TIP NA DNES:

Aká je dynamika môjho správania a konania?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00