#ziveslovo 10.7.2019

#ziveslovo 10.7.2019

Ježiš zvolal svojich Dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.

A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil.

Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘“

Mt 10, 1-7

 

sestra Alena Barvirčáková CJ

V dnešnom úryvku evanjelia sa nám zachovali mená prvých apoštolov. Nehovorí sa len o ich počte, ale sú nám predstavení osobne, menom. Keď chceme nadviazať s niekým bližší vzťah, zaujíma nás jeho meno. Za každým menom je osobitný príbeh. Aj nás Ježiš pozná po mene, ktorým sme mu boli predstavení pri našom krste. Aký prívlastok by sme chceli mať pri svojom mene, o aký sa usilujeme?

 

TIP NA DNES:

Vyberiem si dnes jedného z učeníkov Ježiša Krista, ktorý je mi najbližší. Pokúsim sa nájsť, čo je o ňom napísané vo Svätom písme, a poprosím ho o príhovor, aby ma viedol po ceste za Kristom.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00