#ziveslovo 10.9.2019

#ziveslovo 10.9.2019

V tých dňoch vyšiel Ježiš na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom.

Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi: Šimona, ktorému dal meno Peter, a jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec, Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom.

Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia. Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich neduhov. A ozdraveli aj tí, ktorých trápili nečistí duchovia.

A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých.

Lk 6, 12-19

 

sestra Alena Barvirčáková CJ

V dnešnom čítaní sa dozvedáme, ako Ježiš postupoval pri hľadaní riešenia, pri konaní voľby. My by sme možno zavolali najbližším priateľom, snažili sa získať čo možno najviac informácií z internetu, prečítali si názor odborníka. Ježiš nám ukazuje iný postup: „V tých dňoch vyšiel Ježiš na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom.“ Kedy naposledy som sa ako prvého pýtal/pýtala na názor Boha? Mal/mala som trpezlivosť načúvať mu?

 

TIP NA DNES:

Ak sa budem dnes rozhodovať, aj v malých veciach, skúsim sa pýtať v modlitbe Boha na jeho radu.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00