#ziveslovo 13.3.2021

#ziveslovo 13.3.2021

Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal Ježiš toto podobenstvo: „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik.

Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: ‚Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.‘

Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: ‚Bože, buď milostivý mne hriešnemu.‘

Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Lk 18, 9-14

mama a učiteľka Petra Babulíková

Denne vstupujem do chrámu svojho srdca. Prichádzam ako mýtnik či ako farizej? Samozrejme, chcem sa vrátiť do reality bežného dňa ospravedlnený, ale milosť sa nedá získať hraním sa na mýtnika. Boh pozná moje srdce – ak bojujem s predsudkami, povýšenectvom či falošnou pokorou, ktorá sa chce zapáčiť, tu – v chráme svojho srdca – mám jedinečný priestor mu všetko povedať. Chcem odísť omilostená, a priniesť tak jeho milosť ľuďom okolo seba.

 

TIP NA DNES:

Vstúpim do osobnej modlitby s úmyslom nechať sa vidieť taký, aký naozaj som – a poprosiť o silu bojovať so svojou slabosťou.

 

Pridajte sa k nám a sledujte živé pôstne zamyslenia denne o 21:00: fb.me/e/3tsczHzdg

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00