#ziveslovo 13.3.2022

#ziveslovo 13.3.2022

Ježiš vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia – boli to Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok. A keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo s ním stáli.

Keď od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi: „Učiteľ, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Nevedel, čo hovorí. Kým toto hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach.

A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“ A kým hlas doznel, ostal Ježiš sám.

Oni zmĺkli a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom, čo videli.

Lk 9, 28b-36

farár a pedagóg Anton Ziolkovský

Vo výnimočných chvíľach šťastia máme pocit, že nám nič nechýba. Život sa nám zdá taký krásny, ľahký a naplnený. Sme ponorení v láske a nevieme si predstaviť, že by to mohlo byť ináč. Tie emócie sú skutočné, ale vychádzajú z nejakého veľkého dobra, ktoré presahuje takúto chvíľu. Treba si ju dobre zapamätať. Učeníci boli nadšení z toho, čo videli. Vytušili Božiu nádheru, krásu večnosti. Ako zaľúbenci si priali, aby sa tá chvíľa neskončila. Ježiš im daroval príležitosť spoznať, že Božia dobrota je skutočná, aby nabrali síl. Prežime každé stretnutie s Božou láskou a dobrotou. Dáva nám chuť žiť.


TIP NA DNES:

Spomeniem si na chvíle, keď som zvlášť poznal vo svojom živote Božiu dobrotu a lásku.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00