#ziveslovo 13.4.2021

#ziveslovo 13.4.2021

Ježiš povedal Nikodémovi: „Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“

Nikodém sa ho opýtal: „Ako sa to môže stať?“

Ježiš mu odvetil: „Ty si učiteľ Izraela a toto nevieš? Veru, veru, hovorím ti: Hovoríme o tom, čo poznáme, a svedčíme o tom, čo sme videli, a neprijímate naše svedectvo.

Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem rozprávať o nebeských?

Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“

Jn 3, 7b-15

mama a učiteľka Petra Babulíková

Rozprávaj človeku o jedle, ktoré si ochutnal. Potom ho ponúkni. Ktorá zo skúseností mu dá zažiť chuť v plnosti? Vnímam, že takto je to aj so spoznávaním Boha. Viera je z počutia (Rim 10, 17), no človek sa musí ponoriť do Božej prítomnosti, „znova sa narodiť“, aby pochopil, ako veľmi je milovaný. Ohlasovanie je našou posvätnou úlohou, no skúsme sa za ľudí, ktorým chceme sprostredkovať Ježišovu lásku, najprv modliť – a v tejto modlitbe pripraviť ich srdce na prijatie pravdy. Potom prijmú naše svedectvo a Boh im dá ochutnať pravdu o sebe i o nich samých. O nás samých – že sme uzdravení jeho ranami (1 Pt 2, 24).

 

TIP NA DNES:

Kľaknem na kolená a odovzdám Bohu srdcia ľudí, na ktorých spáse mi záleží.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00