#ziveslovo 13.4.2022

#ziveslovo 13.4.2022

Jeden z Dvanástich – volal sa Judáš Iškariotský – odišiel k veľkňazom a vyzvedal sa: „Čo mi dáte a ja vám ho vydám?“ Oni mu určili tridsať strieborných. A od tej chvíle hľadal príležitosť vydať ho.

V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: „Kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru?“

On povedal: „Choďte do mesta k istému človekovi a povedzte mu: Učiteľ odkazuje: Môj čas je blízko, u teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka.“ Učeníci urobili, ako im Ježiš rozkázal, a pripravili veľkonočného baránka.

Keď sa zvečerilo, zasadol s Dvanástimi za stôl. A keď jedli, povedal: „Veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.“

Veľmi osmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: „Som to ja, Pane?“

On odpovedal: „Kto so mnou namáča ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človekovi, ktorý zrádza Syna človeka! Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil.“

Aj jeho zradca Judáš sa opýtal: „Som to azda ja, Rabbi?“

Odpovedal mu: „Sám si to povedal.“

Mt 26, 14-25

farár a pedagóg Anton Ziolkovský

Nikto sa nestane zločincom zo dňa na deň. Najskôr sú roky a mesiace kopiacich sa zlých volieb, ktoré nahlodávajú dušu a ničia svedomie. Ľudia nemusia nič spoznať. Potom prichádza vážne zlyhanie a pýtame sa, čo sa stalo. Rátajme s tým, že sme poznačení následkami dedičného hriechu. Náchylní na zlé. Nepodceňujme silu zla ani zbytočne nedramatizujme. Judáš sa nestal zradcom zo dňa na deň. Možno mu chýbala pokora, pokánie, nezápasil so svojimi pokušeniami. Poučme sa. Boh nás miluje aj s našimi slabosťami. Zakopnutie je zradou, ale rovnako dozrievaním k túžbe po Božej blízkosti. Čo si vyberieme?


TIP NA DNES:

Popremýšľam, či nepodceňujem zápas so zlom vo svojom živote.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00