#ziveslovo 13.5.2021

#ziveslovo 13.5.2021

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.

Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.

A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“

Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha.

Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.

Mk 16, 15-20

mama a učiteľka Petra Babulíková

Denne som pozývaná do služby človeku. Raz je to chorý priateľ, inokedy opustená matka s viacerými deťmi alebo moje vlastné dieťa, ktoré potrebuje objať alebo úplne prozaicky pomôcť s úlohami.

Prosím Boha, aby mi dal srdce citlivé na jeho pozvanie. Prosím, aby som vedela rozlíšiť, do čoho ma volá on – a k čomu mi dáva svoju moc. Sú totiž služby, do ktorých ma volá moja vlastná pýcha a pocit nenahraditeľnosti. Do takej služby vchádza trpkosť, neúspech, či dokonca krivda.

Pane, sprevádzaj ma. Ježiš nanebovzatý, pomáhaj mi.

 

TIP NA DNES:

Pouvažujem, čo je dnes mojou motiváciou pri konaní dobra.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00