#ziveslovo 13.6.2021

#ziveslovo 13.6.2021

Ježiš povedal zástupom: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. A keď úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva.“

A pokračoval: „K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo alebo akým podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky.“

V mnohých takýchto podobenstvách im hlásal slovo podľa toho, ako boli schopní počúvať. Bez podobenstva im ani nehovoril. Ale svojim učeníkom v súkromí všetko vysvetlil.

Mk 4, 26-34

Anton Ziolkovský, farár, pedagóg, riaditeľ Katolíckeho biblického diela

Vo svete, kde sa žiada aktivita a hovorí sa, že budúcnosť máme v rukách, sa zdá, že Boh je neprítomný. Žiadne „bombastické“ zásahy, len zdanlivé ticho a nekonanie. Boh nestavia domy, ale premieňa srdcia a vytvára z nich spoločenstvo. Na premenu potrebuje hriešnik čas. Vzťahy sa nedajú urýchliť, musia dozrieť. Navonok sa môže zdať, že sa s nami nič nedeje, že Boha niet. Ak sa usilujeme žiť z Božieho slova, určite nás zmení. Buďme so sebou trpezliví ako roľník so zrnom. Vytrvajme: úroda určite príde.

 

TIP NA DNES:

Popremýšľam, či nie som v zápase so svojimi slabosťami netrpezlivý. Ak sa v tom nájdem, odovzdám sa Božiemu milosrdenstvu.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00