#ziveslovo 13.9.2021

#ziveslovo 13.9.2021

Keď Ježiš skončil všetky svoje slová ľudu, ktorý ho počúval, vošiel do Kafarnauma. Tam mal istý stotník sluhu, ktorého si veľmi cenil, a ten bol na smrť chorý. Keď sa stotník dopočul o Ježišovi, poslal k nemu židovských starších s prosbou, aby prišiel a sluhu mu zachránil.

Oni prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili: „Zaslúži si, aby si mu to urobil, lebo miluje náš národ; aj synagógu nám postavil.“

Ježiš teda išiel s nimi. A keď už nebol ďaleko od domu, stotník poslal k nemu priateľov s odkazom: „Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Preto som sa ani nepokladal za hodného ísť k tebe. Ale povedz slovo a môj sluha ozdravie! Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: ‚Choď!‘ – ide; inému: ‚Poď sem!‘ – tak príde; a svojmu sluhovi: ‚Urob toto!‘ – on to urobí.“

Keď to Ježiš počul, zadivil sa mu, obrátil sa a zástupom, čo ho sprevádzali, povedal: „Hovorím vám: Takú vieru som nenašiel ani v Izraeli!“

A keď sa poslovia vrátili domov, sluhu našli zdravého.

Lk 7, 1-10

mama a učiteľka Petra Babulíková

Na stotníka z dnešného evanjelia spomíname pri každej svätej omši. „Pane, nie som hoden…“ znie v srdci kľačiaceho človeka, ktorý vníma svoju malosť v porovnaní s Božou majestátnosťou. A predsa je tu, náš osobný Boh, túžiaci po stretnutí.
Čo dnes na príbehu oslovilo mňa? Dobré meno nášho stotníka. Ľudia sa prihovárajú za jeho vypočutie, veď je to človek, ktorý miluje a má zásluhy. Napriek nehodnosti, s akou sa vníma, je považovaný za výnimočného a hodného Božieho povšimnutia.
Čo by o mne Ježišovi povedali ľudia, ktorí so mnou žijú? A čo si o sebe myslím ja sám?

 

TIP NA DNES:

Pouvažujem nad Božou zhovievavosťou so mnou a dám si konkrétne predsavzatie, čo chcem vo svojom správaní voči iným zmeniť.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00