#ziveslovo 14.1.2022

#ziveslovo 14.1.2022

Ježiš o niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v dome, a zišlo sa ich toľko, že už nebolo miesta ani predo dvermi. A on im hlásal slovo.

Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom; niesli ho štyria. A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu, odkryli strechu tam, kde bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“

Sedeli tam aj niektorí zákonníci a v srdci uvažovali: „Čo to tento hovorí? Rúha sa! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?“

Ježiš hneď svojím duchom spoznal, že tak rozmýšľajú, a povedal im: „Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? Čo je ľahšie – povedať ochrnutému: ‚Odpúšťajú sa ti hriechy,‘ alebo povedať: ‚Vstaň, vezmi si lôžko a choď!‘? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ – povedal ochrnutému: „Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov.“

A on vstal, hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci sa divili, velebili Boha a hovorili: „Také niečo sme ešte nikdy nevideli.“

Mk 2, 1-12

sestra Alena Barvirčáková

V dnešnom zamyslení zamerajme svoju pozornosť na ochrnutého – človeka, ktorý je vo svojom utrpení odkázaný na pomoc iných. Tí, ktorí ho niesli, použili svoj rozum na to, aby sa dostal k Ježišovi, aj keď to nebolo jednoduché. Ten trpiaci možno čakal, že začne hneď chodiť, ale Ježiš sa zameral na niečo dôležitejšie, na jeho dušu, a odpúšťa mu hriechy. Ktovie, či po tomto zásahu ešte stále túžil po tom, aby chodil. Možno pochopil veľa vecí a nadobudol iný pohľad na svoju chorobu. Aj kvôli zákonníkom ho však Ježiš uzdravuje i telesne. Tomuto človeku stretnutie s Ježišom určite zmenilo život.


TIP NA DNES:

Ak poznám niekoho vo svojom okolí, kto sa potrebuje stretnúť s Ježišom, prinesiem ho pred neho, či už v modlitbe, alebo aj fyzicky.

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00