#ziveslovo 14.11.2021

#ziveslovo 14.11.2021

Ježiš povedal svojim učeníkom: „V tých dňoch, po onom súžení, slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. On pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od kraja zeme až po kraj neba.

Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko, predo dvermi.

Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.

Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec.“

Mk 13, 24-32

Anton Ziolkovský, farár, pedagóg, riaditeľ Katolíckeho biblického diela

Všetko živé túži po živote. Starnúci, ťažko chorý človek postupne prijme fakt smrti, pripraví sa a zmieri. Nevieme, kedy touto bránou prejdeme. Vieme, že nás čaká, ale nedá sa na to úplne pripraviť. Koniec väčšinou neprichádza nečakane. Človek si uvedomí, že sa niečo deje.

Ježiš hovorí o znameniach druhého príchodu. Pripomínajú nám, že veľké zmeny prichádzajú postupne. Premýšľajme nad životom, čítajme znamenia. Pomáhajú chápať, kým sme a ako máme žiť. Sú od Boha. Stačí byť pozorný a pokorný.


TIP NA DNES:

Pouvažujem, či dokážem čítať Božie znamenia vo svojom živote. Čo mi hovoria?

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00