#ziveslovo 14.12.2021

#ziveslovo 14.12.2021

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!‘ Ale on odpovedal: ‚Nechce sa mi.‘ No potom to oľutoval a šiel.

Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: ‚Idem, pane!‘ Ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?“

Odpovedali: „Ten prvý.“

Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.“

Mt 21, 28-32

Anton Ziolkovský, farár, pedagóg, riaditeľ Katolíckeho biblického diela

Hovorí sa, že nikdy nepodceňuj silu vlastného sebaklamu. Kto sa usiluje žiť duchovne, skôr uverí, že sa v hraničnej situácii rozhodne správne. V zrážke s realitou môžeme precitnúť. Navonok môže všetko roky vyzerať v poriadku. Len či vonkajším prejavom zodpovedá vnútorný postoj! Ježiš vedel o tomto nebezpečenstve. Dobré rozhodnutie údajne „strateného“ človeka ho neprekvapí. Nás môže zaskočiť neúprimnosť a povrchnosť. Advent je časom na využitie príležitosti, ako sa tomu vyhnúť. Skúsme to.


TIP NA DNES:

Opýtam sa sám seba, či môj duchovný život a náboženská prax nie sú povrchné.

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00