#ziveslovo 14.2.2021

#ziveslovo 14.2.2021

K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“

Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý.

Potom mu prísne pohrozil, ihneď ho poslal preč a povedal mu: „Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš – im na svedectvo.“

Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ.

Mk 1, 40-45

Anton Ziolkovský, farár, pedagóg, riaditeľ Katolíckeho biblického diela

Byť vďačný za milosť… V čase vedeckého pokroku je ľahké podľahnúť ilúzii, že máme všetko v rukách: že na každú chorobu máme liek, že každá dobrá príprava musí byť zavŕšená úspechom, že vždy je to o mojej ochote pracovať na sebe a úspech sa dostaví. Často je to úplne ináč. Prežívame zázraky, na ktorých nemáme zásluhu. Uzdravenie tela, obrátenie sa k Bohu a zmena života, precitnutie zo sebaklamu. Toto sú dary od Boha, za ktoré treba ďakovať. Ježiš uzdravil malomocného a kázal mu priniesť obetu ako poďakovanie. Nič dobré a krásne nie je samozrejmosť. Vďačnosť z nás urobí lepších a láskavých ľudí. Tak sa ju nebojme prejaviť.

 

TIP NA DNES:

Nájdem si v modlitbe čas, aby som sa Bohu poďakoval za všetky dobrodenia svojho života a za jeho požehnanie v tomto dni.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00