#ziveslovo 14.3.2022

#ziveslovo 14.3.2022

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení!

Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona.

Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“

Lk 6, 36-38

sestra Alena Barvirčáková

Ako často nás ľudí chytá zlosť, keď vidíme nespravodlivosť, ktorá sa deje nám alebo niekomu v našom okolí? Vtedy máme chuť dotyčnému prinajmenšom „vyčistiť žalúdok“, objasniť mu, ako nespravodlivo koná, pácha krivdu, ubližuje. A do toho nám zaznejú Ježišove slová z dnešného evanjelia: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení…“ Kiežby to bolo také ľahké. Dokážeme silou vôle zmeniť svoj postoj? Poznám lepšiu cestu: v pokore prosiť Pána o potrebnú veľkodušnosť a vnútorné upokojenie, lebo skutočnú pravdu o motivácii, schopnostiach a úmysloch človeka pozná len Pán.


TIP NA DNES:

Ak dnes budem svedkom konania iných, s ktorým nesúhlasím, pokúsim sa s Božou pomocou zareagovať podľa Ježišových slov.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00