#ziveslovo 14.4.2022

#ziveslovo 14.4.2022

Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti.

Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný.

Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: „Pane, ty mi chceš umývať nohy?“

Ježiš mu odpovedal: „Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš.“

Peter mu povedal: „Nikdy mi nebudeš umývať nohy!“

Ježiš mu odpovedal: „Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou.“ Šimon Peter mu vravel: „Pane, tak potom nielen nohy, ale aj ruky a hlavu!“

Ježiš mu na to: „Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci.“ Vedel totiž, kto ho zradí, – preto povedal: „Nie všetci ste čistí.“

Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: „Chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslovujete: ‚Učiteľ‘ a: ‚Pane‘ a dobre hovoríte, lebo to som.

Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“

Jn 13, 1-15

sestra Alena Barvirčáková

Zelený štvrtok, deň ustanovenia sviatosti kňazstva a Eucharistie. Dnešné evanjelium nám pripomína najhlbšiu podstatu nielen služobného kňazstva, ale aj toho spoločného – služby blížnym. Ježiš umýva nohy učeníkom. Nie preto, lebo sa chce pokoriť, ale preto, aby im dal príklad a tiež im umožnil mať podiel na jeho službe. Oni chodili s ním a počúvali ho, ale Ježiš ich očisťuje a tým prijíma nielen za svojich učeníkov, ale aj spolupracovníkov. A tak je to aj s nami. My sa rozhodneme nasledovať Ježiša, ale on nás zmocňuje konať. Potrebujeme s pokorou prijať, že Ježiš umýva nohy aj nám.


TIP NA DNES:

Ak budem mať dnes príležitosť poslúžiť svojmu blížnemu, tak to urobím, i keď to môže byť nepríjemné, a pri tom si uvedomím, že to konám na základe Ježišovho poverenia.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00