#ziveslovo 14.5.2021

#ziveslovo 14.5.2021

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske!

Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.

Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.

Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.

Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“

Jn 15, 9-17

Anton Ziolkovský, farár, pedagóg, riaditeľ Katolíckeho biblického diela

Posledné slová pri rozlúčke sa vryjú hlboko do pamäte. Sú posolstvom, na ktoré sa nezabúda. Ježiš pred nanebovstúpením hovorí o láske. Upriamuje našu pozornosť na to podstatné: milujte sa navzájom. Takáto výzva nebola povinnou jazdou ani formalitou. Ježiš svojimi životnými rozhodnutiami ukázal, že to s láskou myslí vážne. Toto bola pre neho jediná motivácia obetovať sa do krajnosti, zomrieť kvôli našim hriechom na kríži. Prikázanie lásky je viac naliehavým apelom, ako nariadením. Lásku Boha k nám nedokážeme úplne napodobniť, môžeme sa k nej však priblížiť. Prijatím Božej lásky a postojom lásky k našim bratom a sestrám.

Našim vzťahom nechýbajú zranenia a nepokoj. Hriechy a vypočítavosť vedú na krivoľaké chodníčky. Precitnime a počúvajme Ježišove posledné slová. Vezmime si ich k srdcu a učme sa  milovať.

 

TIP NA DNES:

Uvažujme, ktorých ľudí nedokážeme mať úprimne radi a urobme krok (hoci malý) k prekonaniu svojho postoja.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00