#ziveslovo 17.9.2021

#ziveslovo 17.9.2021

Ježiš chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb: Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem zlých duchov, Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov.

Lk 8, 1-3

Viliam Dobiáš, lekár záchranár

Uzdravenie z chorôb a od zlých duchov znamenalo v tých časoch liečbu vnútorných chorôb a psychických problémov. Nespomína sa liečba rán, ktorá bola v dávnej minulosti jednoduchá. Vypomáhať zo svojich prostriedkov je biblický návod na podporu zdravotníckych, sociálnych a psychologických služieb. Aplikovanie na dnešok motivuje k podpore. Určite nie do vrecka a vopred zištne. Vypomáhať znamená aj šírenie osvety, rád od lekárov, ktoré pomohli pri liečbe, aj rady, ktoré som nedodržal a teda nepomohli. Pomôžeme tak druhým vyhnúť sa slepej uličke. Podporou vrátiť časť úsilia pri uzdravovaní sa dá aj finančným darom organizáciám, ktoré sa starajú o zraniteľných alebo organizujú aktivity pre chorých na nádorové, nervové, vzácne a iné ochorenia. Starí a osamelí znášajú strasti života ťažšie. Chorí zažívajú obmedzenia v každodennom živote. Materiálnym dobrým skutkom kresťanskej lásky pomôžeme ďalším, aby sa mali trochu lepšie.

 

TIP NA DNES:

Zaradenie finančnej podpory pravidelnými malými sumami do rodinného rozpočtu je zhmotnením lásky a poslaním kresťana. Spomeňme si na vdovu, ktorá pár haliermi dala pred Bohom viac, ako boháč zlatom.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00