#ziveslovo 2.2.2021

#ziveslovo 2.2.2021

Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.

V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.

Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.“

Lk 2, 22-32

redemptorista Rastislav Dluhý, CSsR

V období dvoch prelínajúcich sa „svätých, mimoriadnych“ rokov sv. Jozefa a sv. Rodiny, vyhlásených pápežom Františkom, nám slová dnešného evanjelia možno viac zarezonujú. Jozef a Mária si zvykajú na chvíle mimoriadneho zjavenia. Od zjavenia anjela Márii a potom niekoľkokrát vo sne Jozefovi, po tom ako Jozefa a Máriu o zjavení informujú užasnutí pastieri a mudrci z východu vedení svätým vnuknutím a inšpiráciou, opäť raz žasnú v chráme – keď vedení Božím Duchom a vnútorným zjavením k manželom s Dieťaťom prichádzajú proroci – starci Simeon a Anna.

Aj Abrahám uzrel Ježišov deň, uzrel ho a zaplesal. Všetci proroci a svätí ľudia Starej zmluvy, ako to píše list Hebrejom, umierali vo viere, aj keď nedosiahli to, čo bolo prisľúbené, no z diaľky to videli a pozdravovali. Simeon a Anna, ktorí sú akoby stelesnením koreňov, verného očakávania a prísľubov Izraela, držia v rukách bábätko. Pozerajú sa mu do očí a vidia naplnenie všetkých prísľubov, vidia budúcnosť.

Simeon jasá, drží v rukách toho, ktorého deň videl prešťastný Abrahám; toho, ktorého deň z diaľky pozdravovali svätí Starej zmluvy. On ho drží v náručí. Nadšenie nevie v sebe udržať ani prorokyňa Anna, všetkým o ňom rozpráva. V Jeruzaleme bolo v deň predstavenia, alebo obetovania Ježiša v chráme, množstvo ľudí. Bol tam bežný ruch, nikto nepostrehol čo sa deje, len Simeon a Anna. Boží Duch však každému kresťanovi osvecuje srdce a prináša mu svoje vnuknutia.

 

TIP NA DNES:

Je moje srdce bdelé? Očakáva prejavy Pánovej blízkosti a pôsobenia? Dnes si nájdem čas. Sadnem si do kostola, alebo doma a pomodlím sa: „Pane, ja hľadám tvoju tvár.“

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00