#ziveslovo 20.2.2020

#ziveslovo 20.2.2020

Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia?“

Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov.“

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.

Odpovedal mu Peter: „Ty si Mesiáš.“

Ale on ich prísne napomenul, aby o ňom nerozprávali nikomu. Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Hovoril im to otvorene.

Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať. On sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: „Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“

Mk 8, 27-33

 

kňaz Peter Milenky

Pre koľkých ľudí si ozaj potrebný na tomto svete? Pre koľkých si ozaj milovaný, príjemný, očakávaný, vyhľadávaný? Zase na druhej strane, pre koľkých si nezaujímavý, nepodstatný, obchádzaný, nenávidený? Isto to už poznáš, že sa nedá vyhovieť požiadavkám všetkých, lebo nedostatky, ktoré máš sám, automaticky ničia predstavy a očakávania druhých o tebe. Nech by si chcel byť pre druhého akokoľvek dobrý, potrebuješ pochopiť, že ty nie si „mesiáš“, nech si akokoľvek šikovný, nadaný, slávny…

Iba jeden je Mesiáš! Nikto iný ako Ježiš Kristus! V ňom niet ani zlomok nedostatku, niečoho, čo by mu chýbalo. On je plnosť života. Preto to apoštol Peter vyznal: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha!“ Iba Ježiš je ten, ktorý je „Všetko pre všetkých“! Toto potrebujeme spoznať, uveriť a žiť!

Aj sám svätý Pavol to potvrdzuje v Liste Timotejovi: „… lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. Toto prikazuj a uč!“ (1 Tim 4, 10-11) Aj pre frustrovaného kňaza, skorumpovaného politika, sériového vraha či babičku v najmenšej osade je Ježiš jediný záchranca a Spasiteľ. Teda iba Ježiš je tu pre teba Spasiteľom, nech si ktokoľvek a akýkoľvek! Podmienkou je len jedno: Veríš tomu?

 

TIP NA DNES:

Na kom stojí tvoja istota života? Na tebe samom, či na Ježišovi? Nebadáš na sebe občas známky vlastnej dokonalosti a sebaistoty?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00