#ziveslovo 23.1.2022

#ziveslovo 23.1.2022

Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to, vznešený Teofil, po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku verne rad-radom opíšem, aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvätili.

Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali.

Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“

Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. A on im začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“

Lk 1, 1-4; 4, 14-21

kapucín Ján Macej

Ježiš je Boží Syn. Jeho pozemským životom sa spĺňajú Božie prisľúbenia ľuďom. Uskutočňuje sa odpustenie hriechov a sloboda Božích detí sa stáva realitou. Písmo sa splnilo (vtedy), lebo ho považoval za pravdivé a chcel ho uskutočniť Boh ako pravý limitovaný človek. Niekedy ako ľudia zotrvávame v snahe uskutočňovať veci tak, akoby sme boli bohmi. A potrebné je iné. Pripomínať sebe a iným, že pravdivé Božie slovo sa máme učiť žiť ako praví limitovaní ľudia, ktorí ho jednoducho považujú za pravdivé a túžia, aby sa Božím deťom splnilo (dnes).


TIP NA DNES:

Nájdem si dnes chvíľu sám alebo s niekým na čítanie Božieho slova.

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00