#ziveslovo 23.3.2022

#ziveslovo 23.3.2022

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.

Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.

Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“

Mt 5, 17-19

kapucín Ján Macej

„Nové“ myslenie sveta si nárokuje všetko staré rušiť so sebavedomím, že akosi vždy a vo všetkom ponúka lepšie riešenia, než sú tie, čo tu už boli. Ježiš, Boží Syn, a v ňom sám Boh tvrdí, že neprišiel ani len kúsok z toho starého rušiť, aby dokazoval niečo sebe alebo seba potvrdil pred inými. Máme na výber, či ostaneme v „novom“ myslení sveta, podľa ktorého musíme seba a svoje riešenia presadiť mocou. Možno sa dá vyberať smietka z oka brata takým novým, pozorným a láskavým spôsobom, že sa s jedným podráždeným okom bude vždy snažiť nájsť nás tým druhým. A už vtedy sa naplní, čo Ježiš sľúbil.


TIP NA DNES:

Možno aj v maličkosti prejavená láska môže ukázať veľkosť kráľovstva a jeho Kráľa.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00