#ziveslovo 25.1.2019

#ziveslovo 25.1.2019

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.

A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“

Mk 16, 15-18

 

sestra Alena Barvirčáková, CJ

„… povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.““ Pán nás v dnešnom úryvku posiela ohlasovať evanjelium. Koľkokrát sme už počuli túto výzvu? Pýtali sme sa však, prečo to robí? V texte je odpoveď, aby mohli byť ľudia spasení. Nie kvôli úspechu, ale kvôli iným.

 


TIP NA DNES:

Ako dnes môžem ohlasovať evanjelium a ku komu ma posiela Ježiš? Prosme Pána, aby nám to zjavil a dal nám na to aj potrebnú silu a múdrosť.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00