#ziveslovo 25.1.2020

#ziveslovo 25.1.2020

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.

A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“

Mk 16, 15-18

 

sestra Alena Barvirčáková CJ

Na sviatok obrátenia svätého Pavla nás Ježiš každý rok pozýva stať sa ohlasovateľmi evanjelia v našom okolí. Aké by to bolo lákavé, keby sme robili očividné znamenia a zázraky! Možno by sme s tým vyhrali aj niektorú zo súťaží talentov a stali by sme sa známymi. Neviem ako vy, ale ja som ešte neskúsila zobrať do ruky jedovatého hada vo viere, že Ježiš ma zachráni, prípadne vypiť jed a odvolávať sa na Ježišov prísľub, že sa mi nič nestane.

Poznám ľudí, ktorí majú dar hovorenia v jazykoch. V Cirkvi sú aj kňazi poverení exorcizmom. Pri čítaní tohto evanjelia sa často pýtam, aké znamenia chce Boh odo mňa, obyčajnej sestry, laika, bežného veriaceho. Ako ohlasovať evanjelium v súčasnom svete? Ja osobne sa snažím každý deň povedať Bohu: „Tu som.“ A večer sa okrem iného aj pýtam: „Nezanedbala som príležitosť, ktorú si mi dnes, Pane, dal, aby som ťa ohlasovala?“

 

TIP NA DNES:

Skúste sa dozvedieť niečo viac o svätom Pavlovi a o jeho ceste premeny zo Šavla na Pavla. Nájdite svoju vlastnú odpoveď na otázku: „K akému spôsobu ohlasovania ma Pán pozýva?“ Vyprosujem vám aj sebe veľa milosti pri hľadaní Cesty.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00