#ziveslovo 25.10.2020

#ziveslovo 25.10.2020

Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“

On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie.

Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!

Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“

Mt 22, 34 – 40

sestra Alena Barvirčáková CJ

Medzi saducejmi a farizejmi boli spory, ktoré sa týkali vysvetľovania zákona. Viem si predstaviť, že keď sa farizeji dopočuli o tom, že niekto umlčal ich protivníkov, boli zvedaví, kto to je. Vybrali sa za Ježišom a – pretože Zákon bol pre nich prvoradý – je logické, že sa ho opýtali: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ Odpoveď poznáme. Aké pocity v nás vyvoláva, keď si ju nahlas prečítame? A ako ju každodenne prežívame? Nie je len jeden spôsob. Je toľko spôsobov prežívania, koľko je pýtajúcich sa.

 

TIP NA DNES:

Poprosím Pána o milosť, aby sa tieto dva zákony stávali pre mňa v živote skutočne najdôležitejšími.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00