#ziveslovo 25.12.2019

#ziveslovo 25.12.2019

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.

Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.

Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.

Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“

Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.

Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.

Jn 1, 1-18

 

sestra Alena Barvirčáková CJ

„Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.

Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.“

Včera večer, ale aj dnes sme už určite počuli veľa podnetných myšlienok a prianí. Tak aspoň krátko. Ako je to uvedené v dnešnom evanjeliu, skrze Ježiša prišla pravda a milosť. Ako často túžime poznať pravdu o sebe? A dnes sa dozvedáme, kto sme, aká je naša podstata a kam ideme. Toto poznanie ovplyvňuje každé naše ďalšie rozhodnutie. Prijatie daru viery nám pomáha chápať svet a seba. Dáva nám základ, na ktorom sa dá budovať. Hovorí nám o tom, že tu nie sme náhodou. Boh nám dal život a dáva nám aj potrebné milosti. To sú tie skutočné dary.

 

TIP NA DNES:

Poďakujem sa dnes Bohu za dar jeho Syna a tiež za dary, ktoré dal mne osobne. V modlitbe budem myslieť aj na tých, ktorí tieto dary buď nevidia, alebo nevedia prijať.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00