#ziveslovo 25.2.2020

#ziveslovo 25.2.2020

Ježiš a jeho učeníci prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel, lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych.“

Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli.

Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal sa ich: „O čom ste sa zhovárali cestou?“ Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší.

Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“

Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im: „Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.“

Mk 9, 30-37

 

sestra Alena Barvirčáková CJ

Bezprostredne pred začiatkom Pôstneho obdobia počujeme od Ježiša predpoveď konca jeho života na Zemi. „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych.“

My dnes už vieme, ako to prebiehalo, ale učeníci nechápali a opýtať sa báli. Učeníci už nejaký čas chodili s Ježišom. Videli, ako prijíma deti, pomáha chorým, zaujíma sa o potreby iných, odpovedá na otázky, a predsa sa báli. Ktovie prečo. Dôvod je možno len v tom, že ich myšlienky a pozornosť boli upriamené na to, kto z nich je väčší. A aj na túto, i keď nevyslovenú otázku dostávajú odpoveď: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“

 

TIP NA DNES:

Máme vo svojom vnútri otázku, ktorú už dlho chceme položiť Ježišovi? Skúsme ju dnes v modlitbe vysloviť.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00