#ziveslovo 25.3.2019

#ziveslovo 25.3.2019

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“

Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.

Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“

Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“

Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“

Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Anjel potom od nej odišiel.

Lk 1, 26-38

 

sestra Alena Barvirčáková, CJ

Dnes v Cirkvi slávime Zvestovanie Pána a v evanjeliu počujeme aj tieto slová: „Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala…“ Niekedy sa zvykne o veriacich hovoriť, že nerozmýšľajú. Ale Mária uvažovala už pri Zvestovaní, ako sa uvádza v Písme. Pán nechce od nás slepú poslušnosť, ale jasné, premyslené rozhodnutie sa pre jeho vôľu.

 

TIP NA DNES:

Pouvažujem nad slovami, ktorými sa dnes ku mne prihovára Pán. A prijmem jeho výzvu, aj keď mi to zmení život.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00