#ziveslovo 25.3.2020

#ziveslovo 25.3.2020

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“

Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.

Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“

Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“

Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“

Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Anjel potom od nej odišiel.

Lk 1, 26-38

 

sestra Alena Barvirčáková CJ

Zásah Boha do dejín ľudstva. Svätý Ignác z Loyoly má vo svojich Duchovných cvičeniach (b. 101 – 109) meditáciu – Nazeranie o vtelení. Exercitant si má predstaviť tri Božské osoby, ako hľadia na celý povrch sveta. Najsvätejšia Trojica sa rozhodne pre záchranu človeka konať a pošle na svet Syna.

Dnešné evanjelium hovorí práve o tom, ako Syn – Spasiteľ a záchranca, prichádza na svet za spolupráce človeka, ženy, matky. Panna Mária povedala „áno“, aj keď nerozumela, nevedela, ako sa to stane, a nepoznala dopredu všetky dôsledky svojho „áno“. Jedno však mala – vieru v Boha.

 

TIP NA DNES:

Odpoviem dnes Bohu „áno“ na jeho pozvanie k spolupráci len preto, že mu verím?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00