#ziveslovo 25.4.2019

#ziveslovo 25.4.2019

Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.

Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal: „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte, že ja mám.“ Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy.

A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“

Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.“

Lk 24, 35-48

 

sestra Alena Barvirčáková, CJ

Ježiš sa zjavuje svojim učeníkom. Prichádza a pomáha im pochopiť a uveriť v jeho zmŕtvychvstanie. Otvára im myseľ, aby porozumeli Písmu. Zveruje im poslanie svedčiť o Mesiášovi a jeho utrpení a ohlasovať pokánie na odpustenie hriechov. Aj nás táto stať Svätého písma pozýva byť svedkami.

 

TIP NA DNES:

Skúmajme, ktoré slovo z tohto úryvku v nás dnes najviac rezonuje, a pokúsme sa uviesť ho s Božou pomocou do života.

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00