#ziveslovo 25.4.2020

#ziveslovo 25.4.2020

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.

Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.

A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“

Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha.

Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.

Mk 16, 15-20

 

sestra Alena Barvirčáková CJ

V dnešnom evanjeliu Ježiš hovorí o spáse, viere a skutkoch v jeho mene. Viera je dar, je tým, čo nám pomáha prežívať ťažké chvíle v našich životoch. Je zdrojom nádeje. Dáva zmysel utrpeniu, smrti. Viera nám pomáha konať dobro, aj keď nás zlý pokúša myslieť len na seba. Dobro v Ježišovom mene môžeme konať rôznymi spôsobmi. Nemusia to byť veľké veci, stačia obyčajné každodenné maličkosti, konané s láskou a úsmevom. Nezabudnime, že aj modlitba za iných je skutkom lásky. To je svedectvo, ktorým hovoríme o Bohu. Nie o našej veľkosti, ale o Bohu, ktorý jediný dáva silu a nádej.

 

TIP NA DNES:

K čomu ma dnes Boh pozýva, k akému skutku lásky?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00