#ziveslovo 25.6.2020

#ziveslovo 25.6.2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.

Mnohí mi v onen deň povedia: ‚Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?‘ Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!

A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.“

Keď Ježiš skončil tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako ich zákonníci.

Mt 7, 21-29

 

sestra Alena Barvirčáková CJ

V dnešnom úryvku z Evanjelia podľa Matúša nachádzame viacero podnetných myšlienok.

Hneď na začiatku vyvstáva otázka vzťahu medzi vyznávaním Pána slovami a životom podľa jeho vôle. Tiež sa môžeme zamyslieť nad svojimi skutkami a prítomnosťou Pána v našich skutkoch.

Ježiš nám dnes ponúka aj podobenstvo o múdrom a hlúpom mužovi. Rozdiel medzi nimi je v ich dôslednosti pri kladení základov. Už na prvý pohľad je toto podobenstvo jasné. A práve v jeho zrozumiteľnosti je jeho sila.

Budovanie základov – ako často sa táto skúsenosť objavuje v našich životoch. Či už sa to týka napríklad učenia cudzích jazykov, športového tréningu, prác v záhrade… Možno už aj vy máte skúsenosť, že ak si nedáme záležať na základoch, tak nás to neskôr „dobehne“. A tak je to aj s vierou, so vzťahom s Bohom. Ak nemáme základy, prežité odpovede na základné otázky, tak vo chvíli, keď príde „voda“, naša viera, náš vzťah s Bohom sa rúca.

 

TIP NA DNES:

Aké sú základy mojej osobnej viery? Na čom stojí môj vzťah s Bohom? Prosme dnes Pána, aby nám ukázal cestu, ako posilňovať vieru, vzťah s ním.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00