#ziveslovo 25.7.2020

#ziveslovo 25.7.2020

K Ježišovi pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila.

On sa jej opýtal: „Čo chceš?“

Vravela mu: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“

Ježiš odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?“

Oni mu vraveli: „Môžeme.“

On im povedal: „Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec.“

Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov.

Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom.

Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“

Mt 20, 20-28

 

sestra Alena Barvirčáková CJ

Matka prichádza prosiť za svojich synov, za dospelých mužov, ktorí už dlhšiu dobu patria medzi Ježišových učeníkov. Chce pre nich miesta po Ježišovom boku, ale asi ani sama netuší, o čo vlastne prosí. Byť v Ježišovej blízkosti znamená podľa nej ocenenie a prestíž. Ježiš však túto predstavu, ktorú majú viacerí, dáva na správnu mieru a hovorí o službe, o poslednom mieste, o obetovaní života. Aký je to rozdiel v porovnaní s názormi prezentovanými v médiách! Aspoň teda v tých, ktoré si hovoria „mienkotvorné“.

Vráťme sa však k matke. Možno by sme sa mohli pohoršovať nad jej prosbou, ale skúsme sa skôr pozrieť na svoje túžby a želania! Kto by už dnes chcel byť sluhom, všímať si potreby iných, obetovať svoj život za iných? A predsa, určite sú aj takíto ľudia medzi nami. Chceme patriť medzi nich? Ak áno, Ježiš nám hovorí, že silu na to dáva Otec.

 

TIP NA DNES:

Aké túžby mnou hýbu? Poprosím nebeského Otca o milosť nasledovať Ježiša aj v jeho príklade sluhu.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00