#ziveslovo 25.9.2019

#ziveslovo 25.9.2019

Ježiš zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy.

Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. A povedal im: „Na cestu si neberte nič: ani palicu ani kapsu ani chlieb ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte.

Keď vojdete do niektorého domu, ostaňte tam a odtiaľ vychádzajte. Ale keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“

Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali.

Lk 9, 1-6

 

sestra Alena Barvirčáková CJ

„Zvolal“, „dal silu“, „poslal“… Tieto slovesá z dnešného evanjeliového úryvku hovoria o Ježišovom konaní s jeho nasledovníkmi. Ježiš najskôr volá učeníkov, dáva im silu – a až potom ich posiela. Nič z toho nevynechal, lebo vedel, že ak ich chce poslať, najskôr im musí dať silu, a tú dostávajú zo stretnutia s ním.

 

TIP NA DNES:

S čím ja vstupujem do svojich každodenných povinností? Prijímam ich ako poslanie od Ježiša?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00