#ziveslovo 26.3.2022

#ziveslovo 26.3.2022

Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal Ježiš toto podobenstvo: „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik.

Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: ‚Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.‘

Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: ‚Bože, buď milostivý mne hriešnemu.‘

Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Lk 18, 9-14

kňaz Dominik Markoš

Každý potrebuje ospravedlnenie. A nielen do práce či do školy. Potrebujeme sa ospravedlniť sami pred sebou, a to za mnohé veci, ktoré sa nám denne vedome či nevedome pritrafia. Hľadáme najlepší spôsob, ktorý by pomohol. A tak siahame po modlitbe. Práve modlitba v chráme nám ponúka možnosť porovnať sa s druhými, o ktorých si môžeme myslieť, že sú horší alebo lepší ako my. A pritom nám Ježiš pripomína: Už si bol ospravedlnený, alebo krajšie – ospravodlivený. Smrťou a zmŕtvychvstaním Krista. Učme sa tomu viac veriť. A možno nebudeme mať potrebu porovnávaním sa s druhými dvíhať svoje ego.


TIP NA DNES:

Modlitbou prijmem ospravodlivenie, neviem si ho zaslúžiť.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00