#ziveslovo 26.4.2022

#ziveslovo 26.4.2022

Ježiš povedal Nikodémovi: „Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“

Nikodém sa ho opýtal: „Ako sa to môže stať?“

Ježiš mu odvetil: „Ty si učiteľ Izraela a toto nevieš? Veru, veru, hovorím ti: Hovoríme o tom, čo poznáme, a svedčíme o tom, čo sme videli, a neprijímate naše svedectvo.

Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem rozprávať o nebeských?

Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“

Jn 3, 7b-15

kňaz Dominik Markoš

Presväté znamenie, presvätý kríž. Som vďačný našim rodičom a starým rodičom, že nechali postaviť toľko krížov s Ukrižovaným na pomedziach, na verejných priestranstvách, na križovatkách ciest. Aby ich videlo čo najviac ľudí. A aby tí, ktorí sa na toto znamenie s vierou pozrú, boli uzdravení. Aby sa im život nestal ťarchou, ale napriek dĺžke, chorobe či starostiam zostal zmysluplným darom. Ak sa nám doteraz nepodarilo verejne postaviť nejaký kríž, pamätajme na ten, ktorý si nesieme na svojich pleciach. Aj ten sa ráta. Aj na ňom je znamenie večného života – Ježiš. Kto ho v nás uzrie, bude mať život.


TIP NA DNES:

Nebudem skrývať svoj kríž pred človekom, ktorý dnes potrebuje uzdravenie.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00