#ziveslovo 26.5.2022

#ziveslovo 26.5.2022

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.

Hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Preto zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti!“

Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. Stále boli v chráme a velebili Boha.

Lk 24, 46-53

kňaz Dominik Markoš

Ježiš odchádza k Otcovi do neba. O desať dní posiela členom cirkvi Ducha Svätého. Učeníkov pozýva zostať v meste a potom ísť do celého sveta. Ohlasovať radostnú zvesť, že Boh má moc meniť život človeka a chce nám odpúšťať hriechy. A takto má byť svet spasený: bláznovstvom ohlasovania. Aj my sme pozvaní byť svedkami. Čoho? Najprv toho, že ohlasovanie evanjelia prináša ľuďom spásu. A potom toho, že sa Boh zjavil aj nám, aby sme šli a spôsobom nám vlastným o tom vydávali svedectvo. Že nevieme, ako na to? Nezabúdajme, že sme boli vystrojení mocou z výsosti. Tak neseďme na mieste, ale vstaňme a poďme.


TIP NA DNES:

Budem dnes bláznom pre Krista. Vždy sa nájde príležitosť vydať svedectvo.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00