#ziveslovo 26.6.2022

#ziveslovo 26.6.2022

Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť Ježiš vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema a poslal pred sebou poslov. Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny, aby mu pripravili nocľah. Ale neprijali ho, lebo mal namierené do Jeruzalema.
Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?“
On sa obrátil a pokarhal ich. A odišli do inej dediny.
Ako šli po ceste, ktosi mu povedal: „Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.“
Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“
Inému vravel: „Poď za mnou!“ On odpovedal: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.“
Ale Ježiš mu povedal: „Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!“
Aj iný hovoril: „Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou.“
Ježiš mu povedal: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.“

Lk 9, 51-62

Kňaz Dominik Markoš

Ježiš sa pevne rozhodol ísť do Jeruzalema, hoci vedel, že ho tam pripravia o život. A to nie práve prívetivým spôsobom. Čo nás to môže naučiť? Ponajprv si pripomeňme, že život, ktorý je nám darovaný, je nesmierne vzácny a zároveň ťažký. A taký zostane aj vtedy, keď uveríme v Ježiša a máme s ním osobný vzťah. Neustále budeme narážať na nové a nové prekážky na ceste za Ježišom, ktorý je naplnením nášho života. Rovnako ako to zažil on v tej spomínanej samaritánskej dedine. On sa prekážkami nenechal vytočiť, ale pomohli mu obnoviť vnútorné rozhodnutie ísť, kam treba. Robme to tak aj my.


TIP NA DNES:

Dnes budem kráčať dňom tak, že si ráno obnovím rozhodnutie: Ježišu, dôverujem ti.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00